Alex Bogdan Arghir


Informații personale
Data naşterii: 7 decembrie 1984

Experiența profesională
1 Ianuarie 2016 – prezent: Preşedintele Judecătoriei Sectorului 2 București
19 Iunie 2015 – 19 Decembrie 2015: Preşedintele Secției civile a Judecătoriei Sectorului 2 București
8 Februarie 2012 – prezent: Judecător
10 Aprilie 2019 – prezent: Formator colaborator – catedra Drept civil și Drept procesual civil
12 Octombrie 2017 – prezent: Formator colaborator – catedra Drept civil. Aspecte specifice litigiilor cu profesioniști,
27 Iunie 2017 – prezent: Coordonator de practică la Judecătoria Sectorului 2 București
19 Februarie 2018 – prezent: Asistent universitar, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Facultatea de Drept, București
1 Iulie 2010 – 7 Februarie 2012: Judecător stagiar, Judecătoria Vălenii de Munte,
Februarie 2008 – Octombrie 2008: Avocat stagiar, Colaborare în cadrul Cabinetului Individual de Avocat „Ștefănescu Georgeta” – Baroul Galați

Educație şi formare
Octombrie 2014 – prezent: Doctorand în drept, Universitatea București, Facultatea de Drept
2009 – 2010: Master, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Facultatea de Drept, Bucureşti
2008 – 2010: Auditor de justiție, Institutul Național al Magistraturii, București
2003 – 2007: Licențiat în științe juridice, Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Drept, Galați, cu examen de licență susținut la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept

Alte cursuri și specializări
Participant la multiple activităţi de formare profesională şi programe de leadership, dintre care menționez:
• Absolvent al programului „Lideri pentru Justiție”, implementat de Fundația Konrad Adenauer România, 2011;
• Absolvent al programului „Formarea formatorilor”, certificat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, aprilie 2012;
• Participant la seminar privind Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în practică, organizat de Academia de Drept European, București, aprilie 2013;
• Participant la seminarul „Aplicarea Dreptului Uniunii Europene privind anti-discriminare”, organizat de Academia de Drept European, Trier, septembrie 2013;
• Participant la workshop-ul cu tema „Libertatea de exprimare”, organizat de Institutul Universitar European din Florența, ianuarie 2014;
• Participant la seminarul „Formare lingvistică privind cooperarea judiciară europeană în materie civilă” (limba engleză), organizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară, Barcelona, iunie 2014;
• Participant la seminarul „Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă”, organizat de Academia de Drept European, Paris, noiembrie 2014;
• Participant la Programul de schimb între autoritățile judiciare – Schimb specializat pentru președinții de instanțe, organizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară, Chalon-sur-Saone, noiembrie 2016;
• Absolvent al programului „International Visitor Leadership Program”, organizat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, aprilie – mai 2017;
• Participant la seminarul „Regulamentul Bruxelles I privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă”, organizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară, Zagreb, mai 2018;
• Absolvent al programului „Young Leaders Program”, implementat de Institutul Aspen România, 2018;
• Participant la masa rotundă a Rețelei Judiciare de Schimb din Europa Centrală și de Est, organizată de Institutul CEELI, Praga, februarie 2019;
• Participant la Programul de schimb între autoritățile judiciare – Formarea formatorilor, organizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară, Bordeaux, iulie 2019;
• Participant la Programul de schimb între autoritățile judiciare – Formarea la locul de muncă, organizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară, Budapesta, septembrie 2019.

Aptitudini și competențe personale
Limbi cunoscute: engleză(C1), franceză(B2)
Competențe de comunicare: Ascultător activ, excelente abilități de comunicare verbală şi scrisă, exprimare coerentă şi inteligibilă.
Adaptabilitate la nivelul de pregătire al interlocutorului, precum şi la specificul situației, diplomație, argumentație, persuasiune şi asertivitate, deopotrivă în profesie și în societate.
Purtător de cuvânt al Judecătoriei Sectorului 2 București: 1 Noiembrie 2012 – prezent.
Competențe dobândite la locul de muncă: Gândire independentă, logică şi structurată, calm, rezonabil şi echilibrat, exigent, capabil de a rezista la stres, proactivitate, disponibilitate spre efort intelectual constant, abilitate de integrare în medii profesionale diferite, precum și orientare spre autoperfecționare.
Competențe organizaționale/manageriale: Bun organizator atât al timpului şi atribuțiilor personale cât şi ale echipei, spirit de lucru în echipă, abilități motivaționale, empatie, capacitate de delegare şi control-reglare a atribuțiilor, rezistență la stres, aptitudini de leadership participativ şi management situațional.
Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului: Utilizez calculatorul în mod curent, fiind un instrument indispensabil în activitatea juridică, sens în care
cunosc programele Microsoft Office, respectiv sistemele ECRIS şi STATIS.

Informații suplimentare

Publicații
– Executarea silită – dificultăți și soluții practice. Vol. 2”, colectiv de autori, Editura Universul Juridic, București, 2017;
– „Executarea silită – dificultăți și soluții practice. Vol. 1”, colectiv de autori, Editura Universul Juridic, București, 2016;
– „Contestația la executare: mijloc de restabilire a echilibrului între consumatori și instituțiile de credit”, Revista Română de Executare Silită nr. 1/2016;
– „Procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept”, Editura Hamangiu, București, 2015;
– „Analiza principiului precauției în dreptul mediului din perspectiva hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată în cauza Tătar contra România″, Themis nr. 1/2010 (revista Institutului Național al Magistraturii);
– „Dreptul de acces la justiție din perspectiva actualului sistem de taxe judiciare de timbru în materie succesorală″, Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2010.

Participare la conferințe în calitate de speaker / expert
– Conferință privind Legea nr. 310/2018 pentru completarea și modificarea Codului de procedură civilă, Bucureşti, ianuarie 2019;
– Conferința națională de executare silită, a IX-a ediție, București, septembrie 2018;
– Conferința națională de executare silită „Aspecte problematice în practica executării silite”, Cluj-Napoca, septembrie 2017.

• Vizită de studiu în Strasbourg (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Europei, Parlamentul European, Ombudsman-ul European) și Luxemburg (Curtea de Justiție a Uniunii Europene), septembrie 2009;

• Membru al Asociației LiderJust, care a implementat proiectele: „Busolă în carieră″, „Leadership cu atitudine”, „LiderJust café”, „Forum regional Do it now generation of justice”;

• Membru ales în Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 2 București, în perioada 05.02.2014 – 31.12.2015, iar începând din data de 01.01.2016 membru de drept și Președinte al Colegiului de conducere;

• Protagonist al documentarului „Oamenii Dreptății. În dialog cu Liana Alexandru”, 2019;

• Membru în comisii pentru examene de admitere, absolvire şi capacitate organizate de către Institutul Naţional al Magistraturii.


:: Alex Bogdan Arghir este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Speaker la dezbaterile Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Interviu JURIDICE.ro: Alex Bogdan Arghir: [Judecătorii de la judecătorie constituie și trebuie să acționeze ca o voce puternică în cadrul sistemului judiciar]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022