Adriana Elena Roman


Informații de contact
+40722881366
avadriana.roman@gmail.com

Educație și formare
2003-2004: Master Dreptul afacerilor, Facultatea de Drept a Universității Nicolae Titulescu, București
1995-1999: Licență, Facultatea de Drept a Universității din București, București
1991-1995: Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, București

Experiență relevantă
2000-2005: avocat colaborator cu forme de exercitare a profesiei in domeniul preponderent al asigurărilor de viață si de bunuri, dar si civil, relatii intre profesioniști
2005-prezent: titular al Cabinetului de Avocat ”Adriana E. Roman”

În cadrul propriei forme de exercitare a profesiei al cărei titular este:
– în perioada 2005 – 2015, activitatea profesională, desfășurată in domeniul de lucru preponderent al asigurărilor de viață si de bunuri, a fost de avocat litigant, activitatea pornind de la pregătirea sustinerilor si apărărilor in cadrul procesului, in functie de pozitia procesuală detinută, prin redactarea actelor de procedură impuse de aceasta, continuând cu susținerea acestora in fața instanțelor de judecată si construirea pledoariilor, alte activități conexe desfășurării procesului de judecată. Activitatea profesională a constat deopotriva in activități specifice consultanței de afaceri si relatiilor intre profesioniști.
– în perioada 2015 – prezent, activitatea profesională principală desfasurață se situează pe tărâmul materiei achizitiilor publice – consultanță, încheiere contracte, căi procedurale de contestare / apărare in procedurile de atribuire conform legislatiei speciale din această materie, litigii contracte de achizitie publică, diverse probleme conexe procesului de ofertare si finalizare a procedurii de atribuire din perspectiva operatorilor economici. Activitatea profesională insa este mai vastă, noi acordând consultanță si asistență juridică in materiile civilă – procesual-civilă, consultanță relatii intre profesioniști, contencios administrativ, contracte civile si administrative, relatii de muncă, dreptul familiei.

Varia
Limbi cunoscute: româna (limba maternă), engleza