Adriana Bogatu


Experiență profesională
1996 – prezent: Profesor titular, Grad didactic I, Limba și Literatura Română/ Spaniolă – Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu”, Brăila
2013 – prezent: Membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional (OMECTS nr. 5557/22.11.2013) – Ministerul Educației Naționale, Corpul National de Experți în Management Educațional, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Brăila
2020 – prezent: Membru al Corpului Profesorilor Evaluatori pentru Examenele și Concursurile Naționale (CPEECN-OMEC nr. 4979/2020) – Ministerul Educației și Cercetării, Corpul de Evaluatori pentru Examene si Concursuri Naționale, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Brăila
2008 – prezent: Master în ”Management în Administrație și Studii Politice” – Facultatea de Management și Studii Politice
2012 – prezent: Membru al Corpului de Profesori Mentori, Casa Corpului Didactic, Brăila – Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu”, Brăila
2008 – prezent: Formator – pe probleme de evaluare pentru examenele nationale, aria curriculară limba si comunicare ( Aviz M.Ed.C. şi  C.N.C.) – Inspectoratul Şcolar Judeţean, Brăila, Casa Corpului Didactic, Brăila
2006 – prezent: Metodist – aria curriculară limba si comunicare – Inspectoratul Şcolar Judeţean, Brăila, Casa Corpului Didactic, Brăila
2006 – prezent: Șef Comisie metodică – nivel liceal și Șef Cerc Pedagogic – nivel județean – Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu”, Brăila
2010 – 2012: Consilier Educativ, Membru în Comisia CEAC – Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu”, Brăila

Educație și formare
2006 – 2008: Diplomă de Master în ”Management în Administrație și Studii Politice” – Șscoala Națională de Studii Politice și Administrative, București
1985 – 1989; 2003: Diplomă de Licență în Limba și Literatura Română/ Spaniolă; Gradul Didactic I

Stagii de formare/ Perfecționare didactică
2019: „Strategii didactice în abordarea copiilor cu CES în învățământul preuniversitar” – Asociația PREUNIVERSITARIA FORMARE CONTINUĂ, avizat M.Ed.Ct
2015: ’’OSCINT XXI- Inovare pentru calitate în învățământul preuniversitar” –  Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București, Casa Corpului Didactic, Brăila
2014 – 2016:  Abilitare pe Curriculum  ” Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice, la examenele naționale” – C.C.D. Brăila, avizat M.Ed.Ct
2011: CEAC, Proiectarea și implementarea Curriculumului centrat pe competențe – C.C.D. Brăila, avizat M.Ed.Ct
2011 – 2012: ’’Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Brăila şi Prahova” – C.C.D. Brăila, avizat M.Ed.Ct
2008 – 2009: Evaluator în inspecția școlară; Implimentarea standardelor de referință; Competențe cheie TIC în curriculum școlar”, Evaluator în inspecţia şcolară- profesor metodist” –   C.C.D. Brăila, avizat M.Ed.Ct
2004 – 2006: Strategii moderne de predare şi evaluare pentru Limba si literatura Română – M.E.N., Institutul  de Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, C.C.D. Brăila

Publicații
2009: Roman ’’Confesiuni  ipotecate sau roman pentru un singur cititor”, Editura „AldoPress”, Bucureşti
2014: Volum eseuri „Clepsidre fără nisip”, Editura „AldoPress”, Bucureşti
2016: Volum eseuri „Portretul tău cu ochii mei ” , Editura Dexon, Bucuresti
2019: Romanul „Dresorul de cactuși”, Editura Libris, Brasov
2020: Romanul „Și duminica e tot sâmbătă” Editura Libris, Brașov