Adriana Almasan

Adriana Almășan

Informaţii de contact
adriana.almasan@tamc.ro

Activitate profesională
începând cu 2016: avocat partener manager – TAMC;
anterior: avocat titular Adriana ALMĂŞAN CI, avocat colaborator manager Departament Consultanţă STOICA & ASOCIAȚII SCA;
începând cu 2014: conferențiar universitar dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept – Drept civil – obligații, drepturi reale, dreptul concurenței, negocierea contractelor, mecanisme de garanție si plată;
anterior: Prodecan, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept
începând cu 2016: arbitru la Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Principalele arii de competenţă
CONCURENŢĂ
– asistenţă şi reprezentare a întreprinderilor în probleme de drept antimonopol la Consiliul Concurenţei şi Comisia Europeană – DG COMP (redactare şi susţinere observaţii la raportul de investigaţie, asistenţă în cadrul inspecţiilor inopinate, asistenţă la întocmire răspunsuri scrise ale întreprinderilor investigate la solicitările de informaţii), asistenţă la redactare notificări ale concentrărilor economice, activităţi corelative
– asistenţă şi reprezentare a întreprinderilor în probleme de ajutor de stat (investigaţii, solicitări de informaţie, scheme ajutor de minimis) în faţa Comisiei Europene – DG COMP şi Consiliului Concurenţei
– sectoare cheie de specializare: energy, telecom, pharma, white and brown goods, FMCG

NEGOCIERE DE CONTRACTE
– asistenţă la negocierea de afaceri, conflictuală şi cooperativă
– asistenţă la negocierea de garanţii reale şi personale (inclusiv instrumente financiare şi URDG)
– asistenţă la negocierea contractelor de vânzare internaţională de mărfuri în baza Convenţiei de la Viena şi a INCOTERMS
– asistenţă la tranzacţii imobiliare (vânzare-cumpărare, închiriere şi leasing, proiecte de dezvoltare, inclusiv întocmire de rapoarte de analiza de diagnostic)

DREPT CIVIL ŞI COMERCIAL
– asistenţă şi reprezentare în cadrul litigiilor în faţa instanţelor judecătoreşti (inclusiv revendicări în temeiul dreptului comun şi al legilor speciale) şi arbitrale şi in cadrul procedurii de mediere

2104-prezent: conf. univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Departamentul de drept privat
– Dreptul concurenţei (anul IV de studii)
– Negocierea contractelor, Master Dreptul Afacerilor
– Mecanisme de plată și garanție, Master Dreptul Afacerilor
– Dinamica obligaţiilor, Master Drept Privat Aprofundat
– Protecţia juridică a dreptului de proprietate, Master Carieră Judiciară
– Elemente de Dreptul Concurenței, Master achiziții, concesiuni, PPP
anterior: lector univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Drept civil (drepturi reale şi obligaţii)
– Dreptul concurenţei (anul IV de studii)
– Negocierea contractelor, Master Dreptul Afacerilor
– Garanţii civile şi comerciale, Master Dreptul Afacerilor
– Dinamica obligaţiilor, Master Drept Privat Aprofundat
– Protecţia juridică a dreptului de proprietate, Master Carieră Judiciară
lector univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea N. Titulescu – Bucureşti, Catedra de drept privat
– Dreptul intern şi european al concurenţei
– Drept civil (drepturi reale şi obligaţii)
– Dreptul aprofundat al concurenţei, Master în Dreptul Afacerilor

Studii
– post-doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Programul „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului”, ID 61968, Proiectul de cercetare – “Negocierea şi încheierea contractelor”
– doctor în ştiinţe juridice, cu titlul Magna cum laude, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti; titlul tezei: “Obligaţiile plurale în dreptul civil şi comercial”; coordonator: prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
– absolvent, Pedagogie şi metodologia predării, Universitatea din Bucureşti, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
– absolvent, cursuri de Drept American al Proprietăţii organizat de New England School of Law, Boston, Massachusetts, USA pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept
– student, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, cursuri la zi

Afilieri profesionale
– avocat în Baroul Bucureşti cu drept de a pune concluzii la toate instanțele
– Centrul de Studii în Dreptul Concurenţei în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, în colaborare cu Consiliul Concurenţei

Alte activităţi profesionale
– expert al Uniunii Europene în dreptul concurenţei (Programul PHARE pentru Institutul Naţional al Magistraturii)
– participant şi moderator la conferinţe şi congrese internaţionale şi interne
– redactor la periodicul Curierul Judiciar, secţiunea drept privat
– coordonator al Sesiunii anuale de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti
– co-director al Cercului de Drept Privat din cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București

Publicaţii
– autor şi coautor de lucrări monografice şi cursuri universitare, precum şi a numeroase articole în domeniul negocierii de afaceri, drept civil și dreptului concurenței

Limbi străine
– fluentă în engleză şi italiană


:: Adriana Almășan este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Speaker la dezbaterile Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]


Ultima actualizare a acestei pagini: 11 noiembrie 2019