Adrian Truichici


Adrian M. Truichici este licenţiat în drept la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti (1997) şi licenţiat în ştiinţe politice la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti (2008).

Este conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Drept din Bucureşti, Universitatea Titu Maiorescu, cercetător ştiinţific asociat la Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu al Academiei Române şi avocat în Baroul Bucureşti.

A publicat un număr de peste 70 de cărţi şi articole (în limba română şi în limba engleză, în revistele: Dreptul, Revista de Drept Penal, Revista de Drept Comercial, Law Review, Criminal Law Review, South-East European Journal of Political Science etc.), dintre care amintim: Ocrotirea penală a societăţilor comerciale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007; Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009; Drept penal. Partea generală, Ediţia a II-a revizuită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011; Drept penal. Partea generală, Ediţia a III-a revizuită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013; Anularea actului administrativ. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016, în coautorat cu Luiza Neagu; Drept fiscal. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017, în coautorat cu Luiza Neagu; Drept comercial. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017, în coautorat cu Luiza Neagu; Drepturi şi libertăţi. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017, în coautorat cu Luiza Neagu; Dreptul proprietăţii intelectuale. Jurisprudenţa Curţii deJustiţie a Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017, în coautorat cu Luiza Neagu; Drept penal. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017, în coautorat cu Luiza Neagu; Drept procesual penal. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018, în coautorat cu Luiza Neagu, Dreptul muncii. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018, în coautorat cu Luiza Neagu; Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi Jurisprudenţă Naţională,Editura Universul Juridic, Bucureşti,2018, în coautorat cu Luiza Neagu; Dreptul securităţii sociale. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie Uniunii Europene, Editura Universul Juridic Bucureşti, 2019, în coautorat cu Luiza Neagu.

De asemenea, este membru fondator al Asociaţiei Tinerilor Jurişti din România, membru în Uniunea Juriştilor din România, membu în Asociaţia Română de Ştiinţe Penale şi membru în Asociaţia Criminaliştilor din România.