Adrian Toni Neacșu

Avocat în cadrul Baroului București și Baroul Chișinau, a terminat Facultatea de Drept din cadrul Universității București. A fost, începând din 1998, judecător la Judecătoria Panciu, Judecătoria Focșani și Tribunalul Vrancea. A deținut două mandate consecutive de Președinte al Tribunalului Vrancea. A fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ales în 2011 ca reprezentant al judecătorilor de tribunale.

A fost formator al Școlii Naționale pentru Grefieri, coordonator al comisiei din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii intitulată ”Consolidarea și eficientizarea instituțională a CSM”, reprezentant din partea judecătorilor în Comisia comună specială pentru analizarea crizei intervenite în funcţionarea justiţiei (2009), membru în mai multe comisii pentru redactarea unor acte normative din domeniul justiției, coordonatorul pachetului legislativ privind reforma promovării la ICCJ.

Membru al International Association for Court Administration (IACA) și membru fondator, printre altele, al Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, asociației Societatea pentru Justiție (SoJust), Rețelei Naționale a Adunărilor Generale ale Instanțelor Judecătorești și fundației Romanian Legal Institute Information (RoLII). Este fondatorul cunoscutului program Jurindex (în prezent RoLII.ro), care a deschis accesul la hotărârile judecătorești.

Redactor-șef al prestigioasei reviste de specialitate ”Pandectele Române” și al publicației ”Monitorul Jurisprudenței”.

A publicat ”Între statul de criza și statul de drept” (Universul Juridic, 2009), ”Protestul justiției romane” (coautor, Print Press, 2010), ”Convinge Judecătorul – Tehnica și arta convingerii instanței” (Wolters Kluwer, 2013 și 2015), ”Comunicarea judiciară eficientă – Ghid practic de metodologie a cererilor persuasive în instanță” (Wolters Kluwer, 2016), ”Ghidul problemelor de practică neunitară 2012-2015” (Wolters Kluwer, 2016), precum și numeroase articole de specialitate și de opinie.

Informații contact:
Mail: aditonineacsu@gmail.com, office@casaneacsu.ro
Web: www.Jurindex.ro, www.CasaNeacsu.ro
Tel: 0728 600 023