Adrian Ştefan Clopotari


Adrian Clopotari

Informaţii personale
data naşterii: 15 septembrie 1986
locul nașterii: Suceava

Informaţii de contact
+40747660394
adrian.clopotari@gmail.com

Educație și formare
Licență drept 2009: Facultatea de Drept a UBB Cluj-Napoca

Activități extracurriculare

A. Articole:
1. Înscrierea unui creditor garantat la masa credală în vechea şi actuala reglementare a procedurii insolvenţei. Probleme din practică şi soluţii, JURIDICE.ro, 25.09.2014
2. Prioritatea reorganizării în detrimentul falimentului în Legea nr. 85/2014, JURIDICE.ro, 29.12.2014
3. Dreptul creditorului garantat de a participa la orice distribuire de sume realizată înainte de vânzarea garanţiei sale: art. 159 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, JURIDICE.ro, 16.03.2015 (coautor)
4. Radiografie: 18 ani de insolvenţă în fotbal, o singură reorganizare de succes – DINAMO. Insolvenţa – un remediu sau o piedică pentru fotbalul românesc?, JURIDICE.ro, 30.09.2015
5. Jurisprudenţă inedită (1): creditorul a cărui creanţă a fost redusă în totalitate prin planul de reorganizare mai are dreptul de a vota la şedinţele Adunării Creditorilor?, JURIDICE.ro, 06.11.2015
6. Jurisprudenţă inedită CITR (2): Suntem siguri că pentru confirmarea administratorului judiciar/ lichidatorului provizoriu Legea insolvenţei cere un cvorum de 50%?, JURIDICE.ro, 13.11.2015
7. Jurisprudenţă inedită CITR (3). Putem invoca împlinirea termenului de prescripţie extinctivă pentru creanţele curente în procedura insolvenţei?, JURIDICE.ro, 20.11.2015
8. Jurisprudenţă inedită CITR (5). Activitatea debitoarei poate continua după deschiderea procedurii de faliment?, JURIDICE.ro, 11.12.2015
9. Jurisprudenţă inedită CITR (6). Există temei pentru actualizarea tabelului definitiv în Legea nr. 85/2006, ca urmare a stingerii unor creanţe?, JURIDICE.ro, 08.01.2016
10. Jurisprudenţă inedită CITR (7). Pe ce sume avem voie să imputăm onorariul procentual în insolvenţă?, JURIDICE.ro, 04.02.2016
11. Jurisprudenţă inedită CITR (8): în lipsă de menţiune expresă, onorariul practicianului include TVA?, JURIDICE.ro, 19.02.2016
12. Jurisprudenţă inedită CITR (9). Limitele supravegherii (I): administratorul judiciar trebuie să avizeze în prealabil toate plăţile propuse de administratorul special în baza Legii nr. 85/2006?, JURIDICE.ro, 11.03.2016
13. Jurisprudenţă inedită CITR (10): creanţele tăiate prin planul de reorganizare confirmat în baza Legii nr. 85/2006 reînvie în caz de faliment?, JURIDICE.ro, 07.04.2016 (coautor)
14. Jurisprudenţă inedită CITR (11): care este ordinea de plată a creanţelor curente născute în faliment?, JURIDICE.ro, 22.04.2016
15. Excluderea de la licitaţii din pricina insolvenţei. Probleme din practică și soluții, JURIDICE.ro, 06.05.2016
16. Jurisprudenţă inedită CITR (12): impozitele sunt cheltuieli de administrare şi au prioritate la distribuire?, JURIDICE.ro, 06.05.2016
17. Reguli noi pentru firmele în insolvenţă care vor să participe la licitaţii, JURIDICE.ro, 26
18. Jurisprudenţă inedită CITR (13): creditorii aflaţi în conflict de interese au obligaţia legală de abţinere de la vot în cadrul Adunării dacă legea nu prevede expres?, JURIDICE.ro, 2 iunie 2016
19. Jurisprudenţă inedită CITR (14): fondurile obţinute din încasările de creanţe ce fac obiectul unei garanţii se distribuie chirografarilor?, JURIDICE.ro, 17 iunie 2016
20. Jurisprudenţă inedită CITR (15): creditorii nedefavorizaţi au dreptul să voteze împotriva aprobării planului de reorganizare?, JURIDICE.ro, 29 iulie 2016
21. Jurisprudenţă inedită CITR (16): creditorul garantat are dreptul să fie înscris cu dobânzi în tabelul suplimentar?, JURIDICE.ro, 12 august 2016
22. Sindic la cerere sau din oficiu?, JURIDICE.ro, 1 decembrie 2016
23. Jurisprudenţă inedită CITR (17): fideiusorul are dreptul de a fi înscris în tabelul de creanţe?, JURIDICE.ro, 2 decembrie 2016 (coautor)
24. Jurisprudenţă inedită CITR (18): creanţa garantată de rang II e chirografară?, JURIDICE.ro, 3 februarie 2017
25. Jurisprudenţă inedită CITR (19): mai poate fi denunţat contractul păgubos dar executat substanţial?, JURIDICE.ro, 30 mai 2017
26. Momentul nașterii creanței, JURIDICE.ro, 19 iunie 2017
27. Jurisprudenţă inedită CITR (20): care creanţe sunt bugetare?, JURIDICE.ro, 7 iulie 2017
28. Jurisprudență inedită CITR (21): Adunarea Creditorilor poate confirma planul de reorganizare în locul judecătorului?, JURIDICE.ro, 8 septembrie 2017
29. Jurisprudenţă inedită CITR (22): vânzarea bunurilor în perioada de observaţie, JURIDICE.ro, 22 decembrie 2017
30. Obligațiile de mediu în faliment, JURIDICE.ro, 4 aprilie 2018
31. Jurisprudență inedită CITR (23): care e ordinea de prioritate a creanţelor asociaţilor?, JURIDICE.ro, 01.08.2018
32. Executarea silită a insolvenței: de la liberarea de sechestre penale la eliberarea de certitudini, JURIDICE.ro, 22.11.2018
33. Jurisprudență inedită CITR (24): care sunt condiţiile în care creditorii pot dobândi bunurile debitoarei?, JURIDICE.ro, 20.12.2018
34. Jurisprudenţă inedită CITR (25): e competent sindicul să judece executările silite demarate împotriva debitoarei?, JURIDICE.ro, 09.05.2019
35. Timpul creanțelor după reorganizare, JURIDICE.ro, 13.12.2019
36. Top 10 modificări la insolvențe: ajută sau încurcă?, JURIDICE.ro, 13.07.2020 (coautor)
37. Ultimul practician, JURIDICE, 29.07.2020
38. Insolvențe desenate (26): când plătim accesoriile?, JURIDICE.ro, 15.09.2020
39. Insolvențe desenate (27): care-s creanțele salariale din raporturile asimilate?
40. Insolvențe desenate (28): prorogarea este vot?, JURIDICE.ro, 11.11.2022

B. Creator animații pentru Super Nono.

C. Hobby-uri
adevărul, gândire critică, educație, empatie, istorie, geopolitică, cosmologie, pisici, sport.