Adrian Clopotari

Adrian Ştefan Clopotari

Informaţii personale
data naşterii: 15 septembrie 1986
locul nașterii: Suceava

Informaţii de contact
tel:+40747660394
e-mail: adrian.clopotari@gmail.com

Experienţă
2015-prezent: practician în insolvenţă, CITR SPRL Cluj Napoca, membru al Departamentului de Pregătire Profesională şi Audit al CITR
2013-2015: practician în insolvenţă, RTZ & Partners SPRL Cluj-Napoca
2010-prezent: avocat, Baroul Cluj-Napoca
2009-2010: consilier juridic, SC MODERN BAU SRL Cluj-Napoca

Educaţie şi formare
2009-2010: masterand – Facultatea de Drept a UBB Cluj-Napoca, Ştiinţe penale şi criminalistică
2005-2009: student – Facultatea de Drept a UBB Cluj-Napoca

Articole
Înscrierea unui creditor garantat la masa credală în vechea şi actuala reglementare a procedurii insolvenţei. Probleme din practică şi soluţii, JURIDICE.ro, 25.09.2014
Prioritatea reorganizării în detrimentul falimentului în Legea nr. 85/2014, JURIDICE.ro, 29.12.2014
Dreptul creditorului garantat de a participa la orice distribuire de sume realizată înainte de vânzarea garanţiei sale: art. 159 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, JURIDICE.ro, 16.03.2015 (coautor)
Radiografie: 18 ani de insolvenţă în fotbal, o singură reorganizare de succes – DINAMO. Insolvenţa – un remediu sau o piedică pentru fotbalul românesc?, JURIDICE.ro, 30.09.2015
Jurisprudenţă inedită (1): creditorul a cărui creanţă a fost redusă în totalitate prin planul de reorganizare mai are dreptul de a vota la şedinţele Adunării Creditorilor?, JURIDICE.ro, 06.11.2015
Jurisprudenţă inedită CITR (2): Suntem siguri că pentru confirmarea administratorului judiciar/ lichidatorului provizoriu Legea insolvenţei cere un cvorum de 50%?, JURIDICE.ro, 13.11.2015
Jurisprudenţă inedită CITR (3). Putem invoca împlinirea termenului de prescripţie extinctivă pentru creanţele curente în procedura insolvenţei?, JURIDICE.ro, 20.11.2015
Jurisprudenţă inedită CITR (5). Activitatea debitoarei poate continua după deschiderea procedurii de faliment?, JURIDICE.ro, 11.12.2015
Jurisprudenţă inedită CITR (6). Există temei pentru actualizarea tabelului definitiv în Legea nr. 85/2006, ca urmare a stingerii unor creanţe?, JURIDICE.ro, 08.01.2016
Jurisprudenţă inedită CITR (7). Pe ce sume avem voie să imputăm onorariul procentual în insolvenţă?, JURIDICE.ro, 04.02.2016
Jurisprudenţă inedită CITR (8): în lipsă de menţiune expresă, onorariul practicianului include TVA?, JURIDICE.ro, 19.02.2016
Jurisprudenţă inedită CITR (9). Limitele supravegherii (I): administratorul judiciar trebuie să avizeze în prealabil toate plăţile propuse de administratorul special în baza Legii nr. 85/2006?, JURIDICE.ro, 11.03.2016
Jurisprudenţă inedită CITR (10): creanţele tăiate prin planul de reorganizare confirmat în baza Legii nr. 85/2006 reînvie în caz de faliment?, JURIDICE.ro, 07.04.2016 (coautor)
Jurisprudenţă inedită CITR (11): care este ordinea de plată a creanţelor curente născute în faliment?, JURIDICE.ro, 22.04.2016
Excluderea de la licitaţii din pricina insolvenţei. Probleme din practică și soluții, JURIDICE.ro, 06.05.2016
Jurisprudenţă inedită CITR (12): impozitele sunt cheltuieli de administrare şi au prioritate la distribuire?, JURIDICE.ro, 06.05.2016
Reguli noi pentru firmele în insolvenţă care vor să participe la licitaţii, JURIDICE.ro, 26
Jurisprudenţă inedită CITR (13): creditorii aflaţi în conflict de interese au obligaţia legală de abţinere de la vot în cadrul Adunării dacă legea nu prevede expres?, JURIDICE.ro, 2 iunie 2016
Jurisprudenţă inedită CITR (14): fondurile obţinute din încasările de creanţe ce fac obiectul unei garanţii se distribuie chirografarilor?, JURIDICE.ro, 17 iunie 2016
Jurisprudenţă inedită CITR (15): creditorii nedefavorizaţi au dreptul să voteze împotriva aprobării planului de reorganizare?, JURIDICE.ro, 29 iulie 2016
Jurisprudenţă inedită CITR (16): creditorul garantat are dreptul să fie înscris cu dobânzi în tabelul suplimentar?, JURIDICE.ro, 12 august 2016
Sindic la cerere sau din oficiu?, JURIDICE.ro, 1 decembrie 2016
Jurisprudenţă inedită CITR (17): fideiusorul are dreptul de a fi înscris în tabelul de creanţe?, JURIDICE.ro, 2 decembrie 2016 (coautor)
Jurisprudenţă inedită CITR (18): creanţa garantată de rang II e chirografară?, JURIDICE.ro, 3 februarie 2017
Jurisprudenţă inedită CITR (19): mai poate fi denunţat contractul păgubos dar executat substanţial?, JURIDICE.ro, 30 mai 2017
Momentul nașterii creanței, JURIDICE.ro, 19 iunie 2017
Jurisprudenţă inedită CITR (20): care creanţe sunt bugetare?, JURIDICE.ro, 7 iulie 2017
Jurisprudență inedită CITR (21): Adunarea Creditorilor poate confirma planul de reorganizare în locul judecătorului?, JURIDICE.ro, 8 septembrie 2017
Jurisprudenţă inedită CITR (22): vânzarea bunurilor în perioada de observaţie, JURIDICE.ro, 22 decembrie 2017
Obligațiile de mediu în faliment, JURIDICE.ro, 4 aprilie 2018
Jurisprudență inedită CITR (23): care e ordinea de prioritate a creanţelor asociaţilor?, JURIDICE.ro, 01.08.2018
Executarea silită a insolvenței: de la liberarea de sechestre penale la eliberarea de certitudini, JURIDICE.ro, 22.11.2018
Jurisprudență inedită CITR (24): care sunt condiţiile în care creditorii pot dobândi bunurile debitoarei?, JURIDICE.ro, 20.12.2018
Jurisprudenţă inedită CITR (25): e competent sindicul să judece executările silite demarate împotriva debitoarei?, JURIDICE.ro, 09.05.2019

Hobby-uri
adevărul, binele comunităţii, empatia, istorie, geopolitică, cosmologie, pisici, sport