Adrian Sandru

Adrian Șandru

Informații de contact
adrian.sandru@actlegal-bep.com / asandru30@gmail.com
+40756101540 / +40748163590

Educație și formare
2019-prezent: Doctorand la disciplina Drept procesual penal în cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
2017-2018: Master Ştiinţe Penale, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti
2013-2017: Licenţă, Facultatea de Drept, Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Experiență profesională
2021: Expert extern Eurojust în dezvoltarea unor instrumente de cooperare judiciară internațională în materie penală în cadrul programului Euromed Justice Programme
2020: Expert din partea României în cadrul unui proiect al Consiliului privind falsificarea de produse medicale NA-FAMED (“Needs assessment – Falsified Medical Products”)
2020-prezent: Associate, act | Botezatu Estrade Partners
2019-prezent: Colaborator, JURIDICE.ro
2017-2019: Associate, Mares / Danilescu / Mares in association with Dan Lupascu
2017-2018: Internship, Societatea de Științe Juridice
2016: Internship, Sergiu Bogdan & Asociaţii, Cluj-Napoca
2016: Internship, C.I. Constantin Duvac
2015: Internship, Muşat & Asociaţii, Cluj-Napoca
2014: Internship, H&B INSOLV – practicieni în insolvenţă, Cluj-Napoca

Premii
2020: Premiul Revistei „Dreptul”, pentru publicistică științifică în domeniul dreptului
2019: Premiul rising star în domeniul dreptului penal al afacerilor din partea Revistei Române de Drept Penal al Afacerilor

Concursuri 
Locul I, Concursul de Procese Simulate de Drept Comercial, Cluj-Napoca, 15 octombrie 2016
Locul V, Concursul Național de Procese Simulate de Drept Penal „Traian Pop”, Cluj-Napoca, 23-24 aprilie 2016
Locul I, Concursul de Procese Simulate de Drept Fiscal, Cluj-Napoca, 23 mai 2015

Activități relevante
Contributor constant la rubrica „Practică judecătorească rezumată și comentată” a revistei Dreptul
Membru ECBA (European Criminal Bar Association)
Membru EFCL (European Fraud and Compliance Lawyers)
Membru ELSA (The European Law Students’ Association)

Cărți publicate
Parchetul European. Reglementare. Controverse. Explicatii, prim autor, Ed. Universul Juridic, 2021.

Articole şi comunicări ştiinţifice
Dreptul martorului de a fi asistat de avocat, articol publicat în Revista “Dreptul” nr. 1/2018, Ed. Universul Juridic;

O nouă amenințare asupra dreptului la tăcere. Neuroștiința în detectarea minciunii, publicat pe site-ul www.juridice.ro, la 12 ianuarie 2018;

Scurte consideraţii cu privire la Decizia CCR nr. 22 din 18 ianuarie 2018, publicat pe site-ul www.juridice.ro, la 28 februarie 2018;

Dreptul martorului de a nu se autoincrimina. Dreptul la tăcere în procesul penal, articol publicat în Revista “Dreptul” nr. 4/2018, Ed. Universul Juridic;

The fight against money laundering in Romania through the spectrum of implementation of directive (EU) 2015/849, coautorat cu dr. Mihai Mareş, articol publicat în ghidul Expert Guides, la 16 martie 2018;

Dispunerea măsurilor asigurătorii în situația în care din verificările efectuate rezultă că inculpatul nu are niciun bun în patrimoniu coautorat cu dr. Mihai Mareş, articol publicat în Revista “Dreptul” nr. 7/2018, Ed. Universul Juridic;

Inteligenţa artificială. Instalarea algoritmilor informatici în domeniul dreptului penal, publicat pe site-ul www.juridice.ro, la 21 iunie 2018;

Administrarea mijloacelor de probă în faza camerei preliminare, coautorat cu dr. Mihai Mareş, articol publicat în Revista “Dreptul” nr. 9/2018, Ed. Universul Juridic;

Testul admisbilității examenului poligraf. Adevăr sau minciună?, articol publicat în Revista “Universul Juridic” nr. 9/2018, Ed. Universul Juridic;

Componentele dreptului la un proces echitabil: dreptul acuzatului de a fi informat, articol publicat în Revista Institutului Naţional al Justiţiei nr. 3/2018;

Locul procurorului la masa credală. Interferențele procesului penal cu insolvența, prelegere susţinută în cadrul Conferinţei Probleme dificile de drept comercial (ed. 4). Creșterea, descreșterea și sugrumarea afacerii, organizată de Societatea de Științe Juridice;

Condiţiile precare de detenţie din România – motiv de refuz al predării persoanei solicitate în baza unui mandat european de arestare, publicat pe site-ul www.juridice.ro, la 25 februarie 2019;

Implicațiile jurisprudenței naționale asupra mijloacelor de probă în procesul penal, lucrare susținută în cadrul sesiunii științifice „Rolul jurisprudenţei în dezvoltarea noului drept român” organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române în 10 mai 2019;

E-Evidence. Directiva privind obținerea probelor electronice. De la deziderat la realitate, publicat pe site-ul www.juridice.ro, la 27 mai 2019;

Combaterea infracționalității în domeniul «internetului întunecat» – provocări și perspective, prelegere susținută în cadrul  Conferinței naționale de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VI-a organizată de Editura Universul Juridic;

Independenţa procurorului. Probleme actuale privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, coautorat cu dr. Mihai Mareş, articol publicat în Revista Pandectele Române nr. 3/2019, Ed. Wolters Kluwer;

Măsurile asiguratorii în procesul penal (II). Contestare. Durată. Efecte, coautorat cu prof. univ. dr. Dan Lupașcu, articol publicat în Revista română de drept penal al afacerilor nr. 4/2019.

Varia
limbi străine: engleză