Adrian-Remus Ghiculescu


Adrian Remus Ghiculescu

Experienţa profesională
2023-prezent: Judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție
2013-2023: Președinte al Curții de Apel Ploiești;
2006–2012: Vicepreședinte al Curții de Apel Ploiești;
2004-2006: Judecător la Curtea de Apel Ploiești;
2002-2004: Judecător la Tribunalul Prahova;
1998-2002: Judecător la Judecătoria Ploiești;
1997-1998: Judecător la Judecătoria Moreni;
1996–1997: Avocat în Baroul Prahova.

Educaţie şi formare
2013: Absolvent al programului de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul securității și apărării naționale „Securitate și bună guvernare”, organizat de Universitatea Națională de Apărare „Carol I” – Colegiul Național de Apărare;
2006: master în Drept comunitar;
1996: licenţiat în studii juridice.

Informaţii suplimentare
25-26 mai 2016: participant la seminarul cu tema „Stiluri de comunicare. Self-leadership”, organizat de Institutul Naţional al Magistraturii şi Curtea de Apel Braşov – Braşov;
17-18 septembrie 2015: participant la seminarul cu tema „Introducere în Common Law şi sistemul de drept englez”, organizat de Tribunalul Prahova – Ploieşti;
12 iunie 2015: participant la conferința internațională cu tema “Probleme actuale din administraţie şi justiţie”, organizat de Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti – Centrul de Studii şi Cercetări juridice şi Socio-Administrative, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene şi Societatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – Ploiești;
27–28 aprilie 2015: participant la conferința internațională cu tema “Avizul nr. 17 (2014) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni asupra activităţii judecătorilor, calităţii justiţiei şi respectării independenţei sistemului judiciar – punte de dialog interprofesional în evaluarea judecătorilor şi procurorilor din sistemul judiciar român într-o societatea democratică”, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni – București;
31 octombrie 2014: participant la conferința cu tema “Relațiile dintre judecători și avocați din perspectiva Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni” organizat de Consiliul Superior al Magistraturii – Poiana Brașov;
30-31 octombrie 2014: participant la workshopul în materia managementului judiciar din cadrul Proiectului “Consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale”, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Justiției – Brașov;
11-12 septembrie 2014: participant la Conferința internațională cu tema “Independența, eficiența și responsabilitatea judecătorilor români în spațiul judiciar european. Rolul Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni în asigurarea întăririi puterii judiciare într-o societate democratică”, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni – București;
2-5 septembrie 2014: participant la Reuniunea anuală a șefilor structurilor de combatere a crimei organizate din Europa de sud-est cu tema “Grupările de criminalitate organizată ce acționează transnațional și finanțarea terorismului”, organizat de Inspectoratul General al Poliției Românei – Sinaia;
19-20 mai 2014: participant la Conferința cu tema “Dialog Judiciar – Prezent și Viitor”, organizat de Institutul Național al Magistraturii în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii – București;
2 aprilie 2014: participant la conferința internațională cu tema “Administraţia publică în Europa celor 28. Dimensiunea juridică şi managerială”, organizat de Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti – Centrul de Studii şi Cercetări juridice şi Socio-Administrative şi de către Universitatea Bucureşti – Ploiești;
27-28 noiembrie 2013: Participant la conferinţa internaţională cu tema „Drept civil şi drept procesual civil” în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român – Bucureşti;
25 octombrie 2013: Participant la conferinţa internaţională cu tema “Law courts management” – Vilnius, Lituania;
24 octombrie 2013: Participant la conferinţa internaţională cu tema “Public Sector Effectiveness” – Vilnius, Lituania;
25 martie 2013: participant la dezbaterea cu tema “ Vulnerabilități în utilizarea fondurilor europene în România” organizat de Expert Forum și Freedom House România – București;
20 martie 2013: participant la conferința cu tema “ Combaterea criminalității în domeniul achizițiilor publice. O abordare operațională ” organizată de Institutul Național al Magistraturii în colaborare cu Freedom House România – București;
11 martie 2013: participant la Conferinţa Internaţională cu tema „Optimizarea performanței instanțelor și a alocării resurselor” – Bucureşti;
4–7 martie 2013: participant la seminarul cu tema „Managementul proiectelor cu finanțare europeană” organizat de European Training Centre Copenhagen Denmark și Curtea de Apel Craiova – Craiova;
1–2 iunie 2012: participant la workshop-ul cu tema „European Governance” organizat de către Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti – Ploieşti;
21–23 noiembrie 2011: participant la seminarul cu tema „Comunicarea şi succesul de echipă” organizat de Curtea de Apel Ploieşti – Ploieşti;
31 mai 2011: participant la seminarul cu tema „Abilităţi şi tehnici de comunicare” organizat de Curtea de Apel Ploieşti şi Institutul Naţional al Magistraturii – Ploieşti;
25–27 octombrie 2010: participant la seminarul cu tema „Management, Comunicare şi Leadership – Partea a II-a” organizat de Curtea de Apel Ploieşti şi Eurocenter Management Network – Ploieşti
18–20 octombrie 2010: participant la seminarul cu tema „Management, Comunicare şi Leadership – Partea I” organizat de Curtea de Apel Ploieşti şi Eurocenter Management Network – Ploieşti
22 septembrie 2010: participant la dezbaterea cu tema „Problematici anticorupţie” organizată în cadrul Proiectului „Dezvoltarea şi Consolidarea Centrului pentru Integritate”, proiect cofinanţat prin Fondul Social European şi implementat de Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei în parteneriat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor – Ploieşti;
2 noiembrie 2009: participant la atelierul de lucru „Evaluarea magistraţilor. Metodă şi practică unitară de elaborare a recomandărilor de formare profesională în cadrul procedurii de evaluare a magistraţilor – Partea a II-a”, organizat de către Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul Proiectului PHARE RO 2006/018-147.01.0401-01 „Întărirea capacităţii Consiliului Superior al Magistraturii de a-şi îndeplini atribuţiile” – Bucureşti;
19–20 octombrie 2009: participant la atelierul de lucru „Evaluarea magistraţilor. Metodă şi practică unitară de elaborare a recomandărilor de formare profesională în cadrul procedurii de evaluare a magistraţilor – Partea I” organizat de către Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul Proiectului PHARE RO 2006/018-147.01.0401-01 „Întărirea capacităţii Consiliului Superior al Magistraturii de a-şi îndeplini atribuţiile” – Bucureşti;
18–20 noiembrie 2008: participant la vizita de studiu organizată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Strasbourg;
16–17 octombrie 2008: participant la dezbaterea regională cu tema „Introducere în Dreptul Uniunii Europene” organizată în cadrul Proiectului PHARE RO 2005/017-553.01.04.01 „Asistenţă pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie” – Ploieşti;
9 iunie 2008: participant la seminarul cu tema „Comunicare, relaţii publice şi relaţii cu mass media” organizat de către Consiliul Superior al Magistraturii şi Centre for European Constitutional Law în cadrul Proiectului PHARE RO 2005/017-553.01.04-07 „Transparenţa actului de justiţie” – Ploieşti;
15–16 noiembrie 2007: participant la Conferinţa Internaţională cu tema „Separaţia puterilor în stat – Garanţie a independenţei justiţiei” – Bucureşti;
6 noiembrie 2007: participant la convocarea de pregătire a personalului cu atribuţii pe linia protecţiei informaţiilor clasificate organizată de Ministerul Justiţiei – Bucureşti;
12 octombrie 2007: participant la întâlnirea de lucru pentru elaborarea Planului de Acţiune privind reforma sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei organizată de Consiliul Superior al Magistraturii – Bucureşti;
1 august 2007: participant la sesiunea de training cu tema „Dezvoltarea unei metodologii de fundamentare şi execuţie a bugetului instanţelor judecătoreşti” organizată de Ministerul Justiţiei – Eforie;
5–6 martie 2007: participant la seminarul cu tema „Analiza cadrului legislativ privind promovarea magistraţilor în funcţii superioare sau de conducere, excluderea din alte motive decât cele disciplinare sau revocarea magistraţilor din astfel de funcţii” organizat în cadrul Proiectului de înfrăţire instituţională PHARE RO 2004/IB/JHA-01 „Asistenţă pentru Consiliul Superior al Magistraturii” – Bucureşti;
13–15 noiembrie 2006: participant la seminarul cu tema „Management judiciar şi colaborare interinstituţională” organizat de Institutul Naţional al Magistraturii – Amara, Ialomiţa;
9 noiembrie 2006: participant la sesiunea cu tema „Execuţia bugetară” organizată de Ministerul Justiţiei – Bucureşti.

Publicaţii
Lucrări publicate la care am calitatea de coautor, alături de alţi judecători din cadrul Curţii de Apel Ploieşti, participând la selecţia şi prelucrarea speţelor:
– Curtea de Apel Ploieşti – Buletinul jurisprudenţei Curţii de Apel Ploieşti pe anul 2014 – Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, 266 pagini;
– Curtea de Apel Ploieşti – Buletinul jurisprudenţei Curţii de Apel Ploieşti pe anul 2013 – Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, 166 pagini;
– Curtea de Apel Ploieşti – Buletinul jurisprudenţei Curţii de Apel Ploieşti pe anul 2012 – Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 203 pagini;
– Curtea de Apel Ploieşti – Buletinul jurisprudenţei Curţii de Apel Ploieşti pe anul 2011 – Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 154 pagini;
– Curtea de Apel Ploieşti – Buletinul jurisprudenţei Curţii de Apel Ploieşti pe anul 2010 – Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, 189 pagini;
– Curtea de Apel Ploieşti – Buletinul jurisprudenţei Curţii de Apel Ploieşti pe anul 2007 – Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2008, 354 pagini;
– Curtea de Apel Ploieşti – Buletinul jurisprudenţei Curţii de Apel Ploieşti pe anul 2006 – Editura C H. Beck, Bucureşti, 2007, 253 pagini;
– Curtea de Apel Ploieşti – Jurisprudenţa Curţii de Apel Ploieşti pe anul 2005 – Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006, 317 pagini.