A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Româno-Americană (2010). De asemenea, este absolvent al masterului Carieră judiciară din cadrul Universității București (2011). În perioada 2011-2013 a fost auditor de justiție în cadrul Institutului Național al Magistraturii.

În materie economică este licențiat în economie al Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice (2009) precum și absolvent al masterului Geopolitică și Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice (2011).

Ulterior finalizării cursurilor Institutului Național al Magistraturii a fost judecător stagiar la Judecătoria Sectorului 4 București (iulie 2013-ianuarie 2015), iar începând cu anul 2015 și până în prezent activează ca judecător în cadrul Judecătoriei Sectorului 1 București.

Începând cu octombrie 2016 este asist. univ. drd. în cadrul Universității Nicolae-Titulescu, catedra de drept privat, materia ”drepturi reale”, elaborând lucrarea de doctorat sub îndrumarea domnului prof. univ. dr. Gabriel Boroi.

Ca lucrări publicate se nominalizează ”Legislația Contravențională”, un comentariu pe articole a OG nr. 2/2001 și a altor acte normative contravenționale speciale, apărută în septembrie 2016 la editura Hamangiu.