Adrian Dobre


Adrian Dobre

Informații personale
data naşterii: 12 decembrie 1983

Informaţii de contact
0734412382
av.adobre@yahoo.com

Studii
2002-2006 – Facultatea de Drept– Universitatea „Spiru Haret” – Bucuresti – specializarea drept, forma de invaţământ: zi
2006-2008 – Studii de masterat – Facultatea de Drept – Universitatea “Spiru Haret” – Bucureşti – Specializarea Dreptul afacerilor în context european, obţinând diploma de master

Experiență profesională
din 8 mai 2009: avocat definitiv, Baroul Bucuresti
1 februarie 2007-8 mai 2009: avocat stagiar, Baroul Bucuresti

Articole publicate
1. Revocarea și respingerea ofertei de a contracta în contractele comerciale internaționale, publicat în “Revista de Drept Comercial” nr. 7-8/2009
2. Condițiile de fond și formă ale actului constitutiv al societății comerciale, publicat în “Revista de Drept Comercial” nr. 10/2009
3. Participanții la procedura falimentului instituțiilor de credit în România, publicat în “Revista de Drept Comercial” nr. 12/2009
4. Noile reglementări privind plățile transfrontaliere în Uniunea Europeană. Spațiul Economic European, publicat în revista “Curierul Judiciar” nr. 12/2009
5. Grupurile de interes economic în România, publicat în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 9/2009
6. Societatea europeană – structură societară de dimensiune europeană, publicat în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 10/2009
7. Recursul în proiectul noului Cod de procedură civilă, publicat în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 1/2010
8. Insolvența grupurilor de interes economic în România, publicat în “Revista de Drept Comercial” nr. 3/2010
9. Contractul de transport aerian internațional, publicat în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 2/2010
10. Numirea arbitrilor în cadrul Tribunalului arbitral, publicat în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 3/2010
11. Aspecte generale privind clasificarea bunurilor în noul Cod civil, publicat în “Revista de Drept Comercial” nr. 6/2010
12. Aspecte generale privind izvoarele internaționale ale dreptului comerțului internațional, publicat în “Revista de Drept Comercial” nr. 9/2010
13. Mecanismul european de stabilizare financiară instituit prin Regulamentul (UE) nr. 407/2010, publicat în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 6/2010
14. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, publicat în “Pandectele Săptămânale” nr. 7/2011
15. Acţiunea în anularea hotărârii arbitrale, publicat în “Pandectele Săptămânale” nr. 9/2011
16. Combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale în temeiul Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicat în “Revista de Drept Comercial” nr. 7-8/2011
17. Aspecte generale privind înfiinţarea persoanei juridice potrivit dispoziţiilor noului Cod civil, publicat în “Revista de note şi studii juridice”/16 august 2011
18. Aspecte generale privind reglementarea contractului de furnizare in noul Cod civil, publicat în “Revista de note şi studii juridice”/18 august 2011
19. Prevalenţa Regulilor de procedură arbitrală faţă de dispoziţiile Codului de procedură civilă, publicat în “Revista de note şi studii juridice”/22 august 2011
20. Cooperarea administrativă în domeniul fiscal la nivelul Uniunii Europene, publicat în “Revista de note şi studii juridice”/24 august 2011
21. Grupurile europene de interes economic, publicat în “Revista de note şi studii juridice”/26 august 2011
22. Aspecte generale privind căile de atac în procesul civil, publicat în “Revista de note şi studii juridice”/31 august 2011
23. Termenele scurte de judecată în procesul civil prin prisma Legii nr. 202/2010, publicat în “Revista de note şi studii juridice”/6 septembrie 2011
24. Evaluarea prejudiciului potrivit dispoziţiilor noului Cod civil, publicat în “Revista de note şi studii juridice”/9 septembrie 2011
25. Efectele convenţiei arbitrale, publicat în “Revista de note şi studii juridice”/14 septembrie 2011
26. Evoluţia reglementării insolvenţei pe plan internaţional, publicat în “Revista de note şi studii juridice”/20 septembrie 2011
27. Despre legea civilă în noul Cod civil, publicat în “Revista de note şi studii juridice”/22 septembrie 2011
28. Aspecte generale privind proprietatea şi scurt istoric al proprietăţii, publicat în “Revista de note şi studii juridice”/23 septembrie 2011
29. Elemente de ordin istoric privind recursul în procesul civil român, publicat în “Revista de note şi studii juridice”/26 septembrie 2011
30. Actul juridic unilateral în noul Cod civil, publicat în “ Revista de note şi studii juridice”/28 septembrie 2011
31. Condiţiile de formă necesare pentru valabilitatea dispoziţiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienţii instituţiilor de credit, publicat în “ Revista de note şi studii juridice”/28 septembrie 2011
32. Acţiunile posesorii în noul Cod civil, publicat în “ Revista de note şi studii juridice”/30 septembrie 2011
33. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor conform dispoziţiilor cuprinse în noul Cod civil. Aspecte generale, publicat în “ Revista de note şi studii juridice”/12 octombrie 2011
34. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei conform noului Cod civil. Aspecte generale, publicat în “Revista de note şi studii juridice”/6 ianuarie 2012
35. Regasirea in NCPC a art. 6 par. 1 CEDO, publicat in “Revista de note si studii juridice”/16 august 2012
36. Recursul in NCPC. Notiune, natura juridică si trasaturi caracteristice. Aspecte generale, publicat in “Revista de note si studii juridice”/29 martie 2013
37. Motivele de recurs conform dispozitiilor NCPC (I), publicat in “Revista de note si studii juridice”/1 aprilie 2013
38. Motivele de recurs conform dispozitiilor NCPC (II), publicat in “Revista de note si studii juridice”/2 aprilie 2013

Hotărâri judecătorești adnotate
1. Clauza arbitrală. Excluderea competenței de soluţionare a cauzei de către instanțele judecătorești. Condiții (C. Apel Ploiești, secţia comercială și de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 61 din 19 ianuarie 2010), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 4/2010
2. Administrator. Eliberare din funcţie. Ordin al ministrului. Contestarea legalităţii. Instanţa competentă (ICCJ, secţia comercială, decizia nr. 201 din 21 ianuarie 2010), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 7/2010
3. Cooperativă de credit. Consiliu de administraţie. Revocarea preşedintelui din funcţie. Acţiune în anulare. Admisibilitate (ICCJ, secţia comercială, decizia nr. 542 din 11 februarie 2010) , publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 7/2010
4. Evacuare. Tacita relocaţiune (ICCJ, secţia comercială, decizia nr. 2151 din 8 iunie 2010) , publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 7/2010
5. Obligaţii comerciale. Pretenţii. Actualizare cu rata inflaţiei. Dobândă legală. Cumul. Admisibilitate (ICCJ, secţia comercială, decizia nr. 722 din 23 februarie 2010) , publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 7/2010
6. Societate comercială. Retragerea asociatului. Calea de atac (ICCJ, secţia comercială, decizia nr. 187 din 21 ianuarie 2010) , publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 7/2010.
7. Societate cu răspundere limitată. Expertiză contabilă referitoare la gestiunea societăţii. Acţiune în justiţie. Admisibilitate (ICCJ, secţia comercială, decizia nr. 190 din 21 ianuarie 2010), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 7/2010
8. Transmiterea părţilor sociale cu încălcarea art. 202 din Legea nr. 31/1990. Consecinţe (ICCJ, secţia comercială, decizia nr. 1621 din 7 mai 2010) , publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 7/2010
9. Acţiune în constatare. Admisibilitate. Acţiune în realizarea dreptului respinsă anterior (ICCJ, secţia comercială, decizia nr. 952 din 9 martie 2010), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 8/2010
10. Cerere de suspendare a executării sentinţei prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei, până la soluţionarea recursului. Lipsa contestaţiei debitorului. Inadmisibilitatea cererii de suspendare (C. Apel Galaţi, secţia comercială, maritimă şi fluvială, încheierea din 1 iulie 2010), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 8/2010
11. Contestaţie în anulare împotriva unei decizii pronunţate în contestaţie în anulare. Inadmisibilitate (ICCJ, secţia comercială, decizia nr. 423 din 4 februarie 2010), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 8/2010
12. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la perimarea executării silite. Consecinţe (ICCJ, secţia comercială, decizia nr. 1413 din 27 aprilie 2010), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 10/2010
13. Ordonanţa de plată reglementată de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007. Admisibilitatea căii de atac a recursului în situaţia respingerii cererii. Efectele hotărârii pronunţate. Incidenţa dispoziţiilor art. 13 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (C. Apel Bacău, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 461 din 29 aprilie 2010), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 10/2010
14. Insolvenţă. Închiderea procedurii în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006 (C. Apel Bacău, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 868 din 10 septembrie 2010), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 1/2011
15. Suspendarea executării hotărârii AGA pe calea ordonanţei preşedinţiale. Urgenţa măsurii şi neprejudecarea fondului (C. Apel Bucureşti, secţia a V-a comercială, decizia nr. 278 din 5 februarie 2010), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 1/2011
16. Contractul de vânzare cumpărare a unui bun din patrimoniul unei societăţi comerciale aflate în insolvenţă, încheiat în cei 3 ani anterior deschiderii procedurii de insolvenţă, poate fi anulat dacă la momentul încheierii actului, cumpărătorul a cunoscut starea de insolvenţă a societăţii vânzătoare, condiţie esenţială prevăzută de dispoziţiile legale pentru anularea actului (C. Apel Ploieşti, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 27 din 13 ianuarie 2010), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 2/2011
17. Procedura arbitrală. Suspendarea judecăţii litigiului arbitral. Ordonanţă preşedinţială (C. Apel Ploieşti, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 960 din 2 iunie 2010), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 2/2011.
18. Procedura insolvenţei. Autoritate de lucru judecat (C. Apel Ploieşti, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1259 din 8 septembrie 2010), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 2/2011
19. Procedura insolvenței. Calitate procesuală activă în recursul declarat împotriva cererilor formulate în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, cereri respinse de către judecătorul sindic (C. Apel Bucureşti, secţia a VI-a comercială, decizia nr. 100 din 22 ianuarie 2010) , publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 2/2011
20. Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii formulată anterior modificării dispoziţiilor Legii nr. 85/2006 prin Legea nr. 277/2009. Principiul neretroactivităţii legii civile (C. Apel Constanţa, secţia comercială, maritimă şi fluvială şi pentru cauze de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 401/COM din 17 martie 2010), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 2/2011
21. Regii autonome. Procedura insolvenţei. Inadmisibilitate (C. Apel Ploieşti, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1246 din 6 septembrie 2010), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 2/2011
22. Societate comercială pe acțiuni. Anulare hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Nerespectarea art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990 în privința informării acționarilor societății asupra tuturor problemelor ce fac obiectul ordinii de zi a adunării (ICCJ, secţia comercială, decizia nr. 2738 din 15 septembrie 2010), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 2/2011
23. Cerere de restituire a cauţiunii. Termenul de prescripţie aplicabil (ICCJ, secţia comercială, decizia nr. 4314 din 9 decembrie 2010), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 3/2011
24. Cerere de întoarcere a executării silite. Instanţa competentă (ICCJ, secţia comercială, decizia nr. 165 din 18 ianuarie 2011), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 5/2011
25. Arbitraj. Invocarea excepţiei nulităţii hotărârii AGEA. Inadmisibilitate din perspectiva art. 364 C. pr. civ. (ICCJ, secţia comercială, decizia nr. 153 din 18 ianuarie 2011), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 6/2011
26. Competenţa materială în cererea de despăgubiri din valoarea cauţiunii. Natura juridică a acţiunii(ICCJ, secţia comercială, decizia nr. 4170 din 30 noiembrie 2010), publicată în „Revista de note şi studii juridice”/19 august 2011
27. Contract de asociere în participaţiune. Cerere de excludere a asociatului. Inadmisibilitate (ICCJ, secţia comercială, decizia nr. 132 din 13 ianuarie 2011), publicată în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 7/2011

Monografie juridică publicată
Politica comercială comună a Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, București, 2010