Adrian Constantin Stoica

Adrian Constantin Stoica

Informații personale
data nașterii: 28 martie 1971

Experiență
2014-prezent: Conferențiar universitar în cadrul Universității Ovidius Constanța, Facultatea de Drept și Științe Administrative
2015–prezent: Decan interimar al Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ovidius Constanța
octombrie 2014-ianuarie 2015: Prodecan al Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ovidius Constanța
2009-2014: Lector universitar în cadrul Universității Ovidius Constanța, Facultatea de Drept și Științe Administrative
2006-prezent: Trezorier adjunct, Secretar al Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești, actualmente, Consultant permanent al Biroului Executiv al Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești
1999-prezent: Executor judecătoresc

Educație și formare
2009: doctor în drept, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu; conducător științific: prof. univ. dr. Ioan Leș; titlul tezei de doctorat: Executarea silită imobiliară
2003-2006: masterand, specializarea Legislație Maritimă, Universitatea maritimă Constanța, Facultatea de navigație și transport naval
2001: licențiat, Universitatea Ovidius Constanța, Facultatea de Istorie și Științe Administrative