Adnana Ternesz


Studii
Universitare: Facultatea de Științe Economice – Contabilitate și informatică de gestiune, Universitatea de Vest din Timişoara
Postuniversitare/Masterate: Auditul şi evaluarea întreprinderii

Domenii de activitate
Contabilitate
Consultanță fiscală
Expertiză contabilă

Activităţi de specialitate
Partener NALIV NETWORK SRL (contabilitate și consultanță)
Membru CECCAR Timiș – Expert contabil