Adina Vlaicu


Adina Vlaicu acordă asistență juridică în faza de urmărire penală și pe tot parcursul proceselor penale, în probleme care se referă la răspunderea penală a persoanelor fizice, precum și a persoanelor juridice. De asemenea, oferă consultanță și prevenție în materie de drept penal, precum în pregătirea de analize juridice, opinii sau memorandumuri cu privire la diferite aspecte de drept penal și de drept procesual penal; asistarea și reprezentarea clienților în diferite proceduri extrajudiciare, pentru a evita implicațiile penale sau riscurile complexe; pregătirea și încheierea de tranzacții civile de mare anvergură, în vederea soluționării pe cale amiabilă a cererilor de despăgubiri civile în cadrul procedurilor de drept penal.