Adina Daria LupeaInformații de Contact
Tel.: 0744 823 743
E-mail: adinadalup@yahoo.com

Ocupaţia: 15 februarie 2010 – prezent: Judecător, Curtea de Apel Cluj, Secţia Penală

Studii
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babes-Bolyai din Cluj- Napoca în 1997, media de absolvire 9,18, media de licenţă 9,75.
Liceul de Matematică-Fizică nr.1 din Cluj-Napoca, absolvit în 1993

Profesii anterioare
09.1997 – 04.1998: Consilier juridic, SC „CLUJANA”SA, Cluj-Napoca
01.05.1998 – 31.10.2000: Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj- Napoca, examen direct pe funcție organizat în decembrie 1997 la București

Activităţi profesionale anterioare
Membru IACA – International Associations for Court Administration
2003-2007: Membru în AMR, Filiala Cluj
2008-2014: Membru UNJR
Promovat examenul de definitivat în sesiunea martie-aprilie 2000 cu media 9,56, opţiunea fiind pentru judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
01.11.2000 – 31.08.2004: judecător la Judecatoria Cluj-Napoca
Judecător în cadrul Tribunalului Cluj în urma examenului de promovare din sesiunea iunie 2004, media obţinută – 10, lucrare de promovare: „Modalitaţile de
sesizare ale instanţei de judecată în procesul penal”.
09.2004: Judecător în cadrul Secției Comerciale și de Contencios administrativ
2004 – 05.2005: Judecător în cadrul Secției civile, litigii de muncă şi contencios administrativ
05.2005 – 15.02.2010: Judecător în cadrul Secţiei Penale a Tribunalului Cluj
2005 – 2010: Judecător responsabil cu repartizarea aleatorie la Tribunalul CLUJ
2005 – 2008: Membru al Colegiului de conducere al Tribunalului Cluj
2008 – 2010: Membru în comisia de evaluare a judecătorilor din cadrul Tribunalului Cluj

Articole publicate
– Revista „Dreptul” nr.11/2004 – „Articolul 278¹ alin.8 lit.c C.pr.pen. Aspecte procesuale şi procedurale care se pot ivi în cursul judecăţii”;
– Revista „Dreptul” nr. 6/2005 „Incompatibilitatea. Reglementări actuale. Posibile situaţii, neprevăzute expres de lege, care se pot ivi în practica judiciară”;
– Revista „Dreptul” nr. 2/2006 „Conţinutul hotărârii prin care se soluţionează propunerea de arestare preventivă. Limitele sesizării. Incompatibilitate.”
– Caiete de Drept Penal 2011 – „Distincţia dintre grupul infracţional şi asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni” în colaborare cu domnul judecător Cristinel
Ghigheci, Curtea de Apel Braşov.
– Seminarii si simpozioane: Simpozionul de Criminologie, Criminalistică și Medicină Legală, Cluj-Napoca, 15-16 mai 1998;
– Seminarul de perfecţionare profesională organizat de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie si Centrul de resurse juridice, Sinaia 26-30 iunie 2000, având ca temă infracţionalitatea în domeniul economico-financiar, speaker;
– Seminarul de drept comunitar – Programul franco-german român; Cluj- Napoca, 10-11 septembrie 2001;
– Simpozionul având ca temă „Justiţia restaurativă – un posibil răspuns la infracţionalitatea juvenilă” organizat la data de 28.05.2004 la Cluj-Napoca de către Asociaţia Magistraţilor din România în colaborare cu Centrul de Resurse Juridice;
– Simpozionul având ca temă „Protecţia juridică a drepturilor omului” – Bucureşti, 15-16 noiembrie 2004, organizat de Institutul Naţional al Magistraturii şi Fundaţia Germană pentru cooperare juridică internaţională;
– Simpozionul privind „Protecţia drepturilor de autor” – Cluj-Napoca, 18.11.2004, organizat de Ambasada Statelor Unite în colaborare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, speaker.
Seminarul de pregătire a formatorilor în domeniul „Cooperarea internaţională în lupta împotriva criminalităţii organizate”, Bucureşti, 11-13 mai 2005, organizat de INM.
– Seminarul organizat de World Bank si Ceeli Institute „Court leadership and strategy building session”, Praga 3-7 octombrie 2005.
– Simpozionul juridic organizat de Ambasada SUA si ABA/CELLI pe tema „Percheziţie şi arestare preventivă”, Alba-Iulia, 22-25 mai 2006, speaker, participare în calitate de membru al grupului de lucru din cadrul ABA/CEELI în programul de elaborare a ghidului privind arestarea preventivă şi percheziţia.
– Seminarul organizat de Ambasada SUA si ABA/CELLI, în colaborare cu INM, având ca temă „Aspecte teoretice si practice privind arestarea preventivă și percheziţia” organizat la Cluj-Napoca, speaker, 14-15 septembrie 2006. Conferinţa regională privind sistemele judiciare din Europa de sud-est şi Eurasia, „Moving towards a more independent and efficient judiciary”, Georgia, Batumi 5-7 octombrie 2006, organizată de USAID, ABA/CEELI si GTZ; participare în calitate de CEELI expert, prezentare: „The role of the court spokesperson of the court and the relations of the courts to litigants”.
– Seminarul cu tema „Studii comparate de caz cu privire la sancţionarea disciplinară a magistraţilor, cu accent pe categoriile de sancţiuni aplicabile şi a criteriilor utilizate pentru determinarea respectivei sancţiuni”, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii la Bucureşti, 26-27 octombrie 2006.
Conferinţa organizată de Asociaţia Internaţională pentru Administrarea Instanţelor (IACA), având ca temă „Strenghtening Court and Case Management”, Italia, Verona, 13-15 noiembrie 2006.
– Sesiunea de procese simulate, desemnată de către Consiliul Superior al Magistraturii, având calitatea de judecător în cadrul procesului simulat – Haga, noiembrie 2007.
– International Leadership Program – SUA august 2008, organizat de Departamentul de Stat American, desemnată în proiect de către Ambasada SUA, cu participarea colegilor din 19 ţări din Europa, Africa şi Asia.
– Conferinţa organizată de Asociaţia Internaţională pentru Administrarea Instanţelor (IACA), având ca temă Rolul Curţilor Constituţionale, Istanbul, Turcia, noiembrie 2009.
– Justiţia, presa şi societatea civilă, împreună împotriva criminalităţii organizate – Bucureşti, 26.02.2010. UNJR – CJR.
– Gala Excelenţei în mediere – februarie 2015, Cluj-Napoca, organizator.
– Reuniunea Mediatorilor din Transilvania, 7-8 aprilie 2016, Cluj-Napoca, organizator, speaker.

Varia
Limbi străine: Engleza vorbit: f.bine; citit:f.bine, scris:f.bine; înţeles:f.bine, atestat
FCE Cambridge
Franceza vorbit:satisfăcător; citit:f.bine; scris:bine; înţeles:bine
Permis de conducere categoria B1 din anul 1994