Artin Sarchizian

Artin Sarchizian

Informații personale data naşterii: 15 iunie 1982 Informații de contact sarchizian_legaloffice@yahoo.com 0040722247555 Experiență 2005-prezent: cercetător științific, Academia Română, detașat, Institutul Național de Cercetări Economice 2007-prezent: avocat, Artin Sarchizian CI, Baroul București 2012-prezent: secretar juridic, membru fondator al Grupului de lucru… Citește mai multArtin Sarchizian

Meda-Delia Sas

Informaţii de contact meda_hin33@yahoo.com Experienţa profesională 2018-prezent: Consilier juridic, Compania de apă Someș S.A., Cluj-Napoca 2012–2018: Şef serviciu, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Cluj-Napoca 2004-2012: Director, Prefectura Judeţului Cluj, Cluj-Napoca 2002-2004: Şef serviciu, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Cluj-Napoca 2000-2002: Consilier juridic,… Citește mai multMeda-Delia Sas